Medisch Pedicure Siet de Vries

De complete voetverzorging aan huis

Diabetische- en overige risicovoeten

Diabetes

Mensen met diabetes hebben extra zorg nodig voor de voeten. Regelmatig controle is een vereiste met daarnaast een regelmatig terugkerende pedicurebehandeling, bij een speciaal opgeleide pedicure kan heel wat problemen voorkomen.

Bij diabetische voeten kan de bloedsomloop in de benen en voeten verminderd zijn. Het gevoel in de voeten kan hierdoor verminderd zijn en in het ergste geval zelfs uitvallen. Daarnaast kan de voetstand veranderen en kunnen er wonden ontstaan met ernstige gevolgen wanneer dit niet op tijd opgemerkt en/of behandeld wordt.Overige risicovoeten

Naast de diabetische voet hebben we in ons werk als pedicure ook regelmatig te maken met de "overige risicovoeten. Hieronder verstaan we de oudere voeten, verwaarloosde voeten, reuma-, spastische en sinds kort de oncologische voet.

In sommige gevallen is het mogelijk om de pedicure behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. 

 

Vergoeding diabetische voetzorg

Bent u diabetes patiënt dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Via uw huisarts of behandelend arts kunt u worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze zal uw voeten screenen en een behandelplan opstellen. 

U zult de voeten dan moeten laten behandelen door een gespecialiseerd pedicure of medisch pedicure (in opleiding). Ook een pedicure met de aantekening diabetische- en overige risicovoeten mag u hiervoor behandelen. 

Hierbij is het wel van belang dat de behandelend pedicure ingeschreven staat bij het kwaliteitsregister van ProCert en lid is van ProVoet. Daarnaast is een samenwerkingscontract tussen uw pedicure en de podotherapeut verplicht.


Wij hebben een samenwerkingscontract met de volgende podotherapeuten:

-  Voetzorg Friesland

-  Lucas Medisch Centrum Leeuwarden

-Achilleonzorg/podopedie


Heeft u nog vragen hierover of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Dan mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via: 

Tel. nr.: 06-22390736 of mail: info@pedicuresietdevries.nl