Medisch Pedicure Siet de Vries 
De complete medische voetverzorging bij u aan huis